Analizy i badania

2014 – rekordowy rok pod względem liczby rejestracji samochodów luksusowych i klasy premium w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>Rosnąca liczba zamożnych i bogatych Polaków przekłada się na wzrost popytu na dobra luksusowe w Polsce, m.in. na samochody z wyższej półki. W 2014 roku odnotowano w Polsce rekordową liczbę rejestracji samochodów wyższej klasy – 31,5 tys. samochodów z segmentu premium (wzrost o 28% w ujęciu rok do roku) oraz 94 samochody luksusowe (wzrost o 52%). </strong></p>

>

2014 – dobry rok dla samochodów wyższej klasy

Z raportu KPMG wynika, że segment premium i luksusowy to obecnie najlepiej rozwijaj?ca się i najbardziej stabilna część polskiego rynku nowych samochodów osobowych. W 2014 roku co dziesi?ty nowy samochód osobowy zarejestrowany w Polsce był autem marki premium lub luksusowej.

W 2014 roku, bardzo dobrym dla rynku motoryzacyjnego w Polsce, zarejestrowano 31,5 tys. nowych samochodów osobowych segmentu premium. Jeżeli doliczymy do tego marki z pogranicza segmentu standardowego i najwyższej klasy samochody terenowe, możemy mówić o blisko 34 tys. pojazdów. Marki premium w Polsce rosn? w dobrych latach znacznie szybciej niż cały rynek, a w momentach kryzysowych ich sprzedaż jest znacznie bardziej stabilnamówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

W segmencie premium najpopularniejsze BMW, a w luksusowym – Maserati

Jak wynika z raportu KPMG, wśród 31,5 tys. zarejestrowanych w 2014 roku samochodów klasy premium najwięcej znalazło się aut marek BMW (7,7 tys. rejestracji), Audi (7,0 tys. rejestracji) i Mercedes (7,0 tys. rejestracji). W ujęciu procentowym największy wzrost liczby rejestracji w porównaniu z 2013 rokiem odnotowało Infiniti (o 150%) oraz Lexus (o 109%). Porównuj?c poszczególne modele, najwięcej zarejestrowano Volvo XC60 (2,8 tys. rejestracji), Audi Q5 (1,7 tys. rejestracji) i BMW X5 (1,4 tys. rejestracji). W kategorii luksusowej spośród 94 zarejestrowanych samochodów najwięcej stanowiły auta marki Maserati (37 rejestracji) oraz Ferrari (22 rejestracje). Największy wzrost procentowy liczby rejestracji w porównaniu do 2013 roku odnotowało Lamborghini (o 400%) oraz Rolls-Royce (o 167%). Najpopularniejszymi modelami były auta marki Maserati – modele Maserati Ghibli (19 rejestracji) oraz Maserati Quattroporte (14 rejestracji).

Znacz?cy wpływ na wzrost popytu na auta z kategorii premium miały zmiany prawne.
W I kwartale 2014 roku istniało w Polsce tzn. „okienko derogacyjne”, czyli możliwość odliczenia VAT-u od samochodów z homologacj? ciężarow?. W rezultacie wartość rynku samochodów luksusowych i premium w Polsce w 2014 roku przekroczyła 5,6 mld zł.
– komentuje Andrzej Marczak, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Polacy często postrzegaj? marki premium jako luksusowe

Zapytane o przykład marki luksusowego samochodu, osoby bogate (zarabiaj?ce powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie) najczęściej wymieniały Porsche, BMW i Bentley, natomiast osoby zamożne (zarabiaj?ce 7,1-10 tys. zł brutto) – Mercedes, BMW i Porsche. W zależności od zamożności inny jest także próg cenowy, od którego Polacy uznaj? samochód za luksusowy. Według osób zamożnych za luksusowy można uznać samochód o wartości minimum ok. 201 tys. zł. Dla osób bardzo zamożnych kwota ta jest niewiele wyższa – 206 tys. zł, a zdaniem bogatych ceny luksusowych aut zaczynaj? się od 292 tys. zł.

Znacz?ca część zamożnych i bogatych Polaków deklaruje posiadanie luksusowego auta

Wraz ze wzrostem poziomu zamożności rośnie odsetek Polaków, którzy deklaruj?, że posiadaj? luksusowy samochód. W grupie osób zamożnych na pytanie o posiadanie luksusowego auta twierdz?co odpowiedziało 41% respondentów, w grupie bardzo zamożnych było to 51%, a w grupie bogatych już 65%. Niezależnie od poziomu dochodów badanych większość nabywa luksusowe samochody w Polsce. Osoby, które zadeklarowały, że kupuj? luksusowe auta poza granicami kraju, najczęściej jako kraj zakupu wskazywały Niemcy. Największa część respondentów odpowiedziała, że nowy samochód nabywa raz na 3 lata. Tak wysoki odsetek zamożnych i bogatych Polaków deklaruj?cych posiadanie luksusowego samochodu wynika z kilku powodów. Po pierwsze, jak pokazuje badanie KPMG, część respondentów o ponadprzeciętnych dochodach dość nisko ustawia próg cenowy samochodu luksusowego. 31% osób zamożnych uważa, że kupno takiego auta to wydatek nie większy niż 100 tys. zł. Niejednokrotnie granica między tym, co jest produktem premium, a co luksusowym, jest płynna. Warto też zwrócić uwagę, że część segmentu samochodów luksusowych to nie zakupy prywatne, lecz korporacyjne. Użytkownicy takich aut mog? podświadomie deklarować, że posiadaj? luksusowy samochód – komentuje Tomasz Wiśniewski, partner w dziale doradztwa finansowego w KPMG w Polsce.

Pełna wersja raportu:
Raport KPMG Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Samochody luksusowe i premium

***

O RAPORCIE:

Raport „Samochody luksusowe i premium” jest aktualizacj? i rozszerzeniem raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych
w Polsce. Edycja 2014”. Dane dotycz?ce rejestracji samochodów luksusowych i premium pochodz? z PZPM/CEP. Dane dotycz?ce postrzegania samochodów luksusowych przez Polaków o ponadprzeciętnych dochodach pochodz? z raportu „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014”.

***

O RAPORCIE „RYNEK DÓBR LUKSUSOWYCH W POLSCE. EDYCJA 2014”:

  „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014” jest pi?t? edycj? publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Celem tegorocznej edycji badania było ukazanie profilu bogatego Polaka – kim jest, jakie s? jego potrzeby i oczekiwania, jakie dobra i usługi nabywa. Tegoroczna edycja raportu oparta jest na badaniu na próbie ponad sześciuset zamożnych i bogatych Polaków, przeprowadzonym we wrześniu i październiku 2014 roku przy wykorzystaniu metody wywiadów telefonicznych CATI. W badaniu wzięły udział osoby o dochodzie miesięcznym brutto wynosz?cym co najmniej 7  127 zl.

  ***

O KPMG:                          

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i  doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 155 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1200 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

Do pobrania

Download Raport-KPMG-Rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce.-Samochody-luksusowe-i-premium.pdf  (PDF • 1 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

2014 – rekordowy rok pod względem liczby rejestracji samochodów luksusowych i klasy premium w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>Rosnąca liczba zamożnych i bogatych Polaków przekłada się na wzrost popytu na dobra luksusowe w Polsce, m.in. na samochody z wyższej półki. W 2014 roku odnotowano w Polsce rekordową liczbę rejestracji samochodów wyższej klasy – 31,5 tys. samochodów z segmentu premium (wzrost o 28% w ujęciu rok do roku) oraz 94 samochody luksusowe (wzrost o 52%). </strong></p>

>

2014 – dobry rok dla samochodów wyższej klasy

Z raportu KPMG wynika, że segment premium i luksusowy to obecnie najlepiej rozwijaj?ca się i najbardziej stabilna część polskiego rynku nowych samochodów osobowych. W 2014 roku co dziesi?ty nowy samochód osobowy zarejestrowany w Polsce był autem marki premium lub luksusowej.

W 2014 roku, bardzo dobrym dla rynku motoryzacyjnego w Polsce, zarejestrowano 31,5 tys. nowych samochodów osobowych segmentu premium. Jeżeli doliczymy do tego marki z pogranicza segmentu standardowego i najwyższej klasy samochody terenowe, możemy mówić o blisko 34 tys. pojazdów. Marki premium w Polsce rosn? w dobrych latach znacznie szybciej niż cały rynek, a w momentach kryzysowych ich sprzedaż jest znacznie bardziej stabilnamówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

W segmencie premium najpopularniejsze BMW, a w luksusowym – Maserati

Jak wynika z raportu KPMG, wśród 31,5 tys. zarejestrowanych w 2014 roku samochodów klasy premium najwięcej znalazło się aut marek BMW (7,7 tys. rejestracji), Audi (7,0 tys. rejestracji) i Mercedes (7,0 tys. rejestracji). W ujęciu procentowym największy wzrost liczby rejestracji w porównaniu z 2013 rokiem odnotowało Infiniti (o 150%) oraz Lexus (o 109%). Porównuj?c poszczególne modele, najwięcej zarejestrowano Volvo XC60 (2,8 tys. rejestracji), Audi Q5 (1,7 tys. rejestracji) i BMW X5 (1,4 tys. rejestracji). W kategorii luksusowej spośród 94 zarejestrowanych samochodów najwięcej stanowiły auta marki Maserati (37 rejestracji) oraz Ferrari (22 rejestracje). Największy wzrost procentowy liczby rejestracji w porównaniu do 2013 roku odnotowało Lamborghini (o 400%) oraz Rolls-Royce (o 167%). Najpopularniejszymi modelami były auta marki Maserati – modele Maserati Ghibli (19 rejestracji) oraz Maserati Quattroporte (14 rejestracji).

Znacz?cy wpływ na wzrost popytu na auta z kategorii premium miały zmiany prawne.
W I kwartale 2014 roku istniało w Polsce tzn. „okienko derogacyjne”, czyli możliwość odliczenia VAT-u od samochodów z homologacj? ciężarow?. W rezultacie wartość rynku samochodów luksusowych i premium w Polsce w 2014 roku przekroczyła 5,6 mld zł.
– komentuje Andrzej Marczak, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Polacy często postrzegaj? marki premium jako luksusowe

Zapytane o przykład marki luksusowego samochodu, osoby bogate (zarabiaj?ce powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie) najczęściej wymieniały Porsche, BMW i Bentley, natomiast osoby zamożne (zarabiaj?ce 7,1-10 tys. zł brutto) – Mercedes, BMW i Porsche. W zależności od zamożności inny jest także próg cenowy, od którego Polacy uznaj? samochód za luksusowy. Według osób zamożnych za luksusowy można uznać samochód o wartości minimum ok. 201 tys. zł. Dla osób bardzo zamożnych kwota ta jest niewiele wyższa – 206 tys. zł, a zdaniem bogatych ceny luksusowych aut zaczynaj? się od 292 tys. zł.

Znacz?ca część zamożnych i bogatych Polaków deklaruje posiadanie luksusowego auta

Wraz ze wzrostem poziomu zamożności rośnie odsetek Polaków, którzy deklaruj?, że posiadaj? luksusowy samochód. W grupie osób zamożnych na pytanie o posiadanie luksusowego auta twierdz?co odpowiedziało 41% respondentów, w grupie bardzo zamożnych było to 51%, a w grupie bogatych już 65%. Niezależnie od poziomu dochodów badanych większość nabywa luksusowe samochody w Polsce. Osoby, które zadeklarowały, że kupuj? luksusowe auta poza granicami kraju, najczęściej jako kraj zakupu wskazywały Niemcy. Największa część respondentów odpowiedziała, że nowy samochód nabywa raz na 3 lata. Tak wysoki odsetek zamożnych i bogatych Polaków deklaruj?cych posiadanie luksusowego samochodu wynika z kilku powodów. Po pierwsze, jak pokazuje badanie KPMG, część respondentów o ponadprzeciętnych dochodach dość nisko ustawia próg cenowy samochodu luksusowego. 31% osób zamożnych uważa, że kupno takiego auta to wydatek nie większy niż 100 tys. zł. Niejednokrotnie granica między tym, co jest produktem premium, a co luksusowym, jest płynna. Warto też zwrócić uwagę, że część segmentu samochodów luksusowych to nie zakupy prywatne, lecz korporacyjne. Użytkownicy takich aut mog? podświadomie deklarować, że posiadaj? luksusowy samochód – komentuje Tomasz Wiśniewski, partner w dziale doradztwa finansowego w KPMG w Polsce.

Pełna wersja raportu:
Raport KPMG Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Samochody luksusowe i premium

***

O RAPORCIE:

Raport „Samochody luksusowe i premium” jest aktualizacj? i rozszerzeniem raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych
w Polsce. Edycja 2014”. Dane dotycz?ce rejestracji samochodów luksusowych i premium pochodz? z PZPM/CEP. Dane dotycz?ce postrzegania samochodów luksusowych przez Polaków o ponadprzeciętnych dochodach pochodz? z raportu „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014”.

***

O RAPORCIE „RYNEK DÓBR LUKSUSOWYCH W POLSCE. EDYCJA 2014”:

  „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014” jest pi?t? edycj? publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Celem tegorocznej edycji badania było ukazanie profilu bogatego Polaka – kim jest, jakie s? jego potrzeby i oczekiwania, jakie dobra i usługi nabywa. Tegoroczna edycja raportu oparta jest na badaniu na próbie ponad sześciuset zamożnych i bogatych Polaków, przeprowadzonym we wrześniu i październiku 2014 roku przy wykorzystaniu metody wywiadów telefonicznych CATI. W badaniu wzięły udział osoby o dochodzie miesięcznym brutto wynosz?cym co najmniej 7  127 zl.

  ***

O KPMG:                          

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i  doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 155 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1200 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

Do pobrania

Download Raport-KPMG-Rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce.-Samochody-luksusowe-i-premium.pdf  (PDF • 1 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin