Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały wstępne dane o PKB dla najważniejszych europejskich gospodarek

<p style="text-align: justify;">Kwartalna dynamika PKB w strefie euro zwiększyła się w I kw. do 0,5% wobec 0,4% w IV kw. ub. r. (1,5% r/r w I kw. wobec 1,6% w IV kw.).</p>

>

W kierunku zwiększenia tempa wzrostu PKB w obszarze wspólnej waluty oddziaływała wyższa dynamika wzrostu m.in. w Niemczech (0,7% kw/kw w I kw. wobec 0,3% w IV kw.), Francji (0,5% wobec 0,3%), Włoszech (0,3% wobec 0,2%) oraz Holandii (0,5% wobec 0,3%). Negatywny wpływ na tempo wzrostu PKB w strefie euro miały natomiast niższe dynamiki PKB m.in. w Grecji (-0,4% kw/kw w I kw. wobec 0,1% w IV kw.) oraz Portugalii (0,1% wobec 0,2%). W Hiszpanii tempo wzrostu PKB w I kw. nie zmieniło się w stosunku do IV kw. i wyniosło 0,8% kw/kw. Prognozujemy, że w 2016 r. PKB w strefie euro zwiększy się o 1,4% wobec 1,5% w 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!