Analizy i badania

Kontynuacja wzrostu cen produktów mlecznych na aukcji Global Dairy Trade

<p style="text-align: justify;">Wczoraj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Główny indeks cen GDT, stanowiący średnią ważoną cen produktów mlecznych będących przedmiotem aukcji zwiększył się na niej do 666 pkt. wobec 641 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 5 kwietnia br. (wzrost o 3,8%). </p>

>

Tym samym wzrost indeksu przewyższył oczekiwania rynku przybliżane kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange), które wskazywały na nieznaczne zwiększenie indeksu. W kierunku wzrostu indeksu oddziaływały wyższe ceny 7 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku laktozy (+8,0%), pełnego mleka w proszku (+7,5%) oraz kazeiny podpuszczkowej (+7,5%). Jedynym produktem, którego cena obniżyła się był ser Cheddar (-3,9%). Zmniejszeniu uległa ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 21 206 t wobec 22  682 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 3 maja.  

Szeroki zakres podwyżek cen na wczorajszej aukcji GDT stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym trwały wzrost cen produktów mlecznych rozpocznie się w IV kw. br. i będzie wynikał przede wszystkim z dostosowania po stronie produkcji (por. AGROmapa z 15.03.2016).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!