Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide doradzała TAURONOWI w procesie pozyskania rekordowego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 2,8 mld zł

Kancelaria Gide doradzała spółce TAURON w procesie pozyskania kredytu na kwotę 2,8 mld zł. Jest to największe w historii EBI finansowanie korporacyjne udzielone w Polsce (na cele inne, niż rozwój infrastruktury transportowej). Jest to także największe finansowanie EBI, które otrzymał TAURON i jednocześnie jedno z największych finansowań udzielonych przez Bank polskiej firmie.

Prawnicy z praktyki rynków kapitałowych warszawskiego biura doradzali TAURONOWI w procesie pozyskania finansowania na rekordową kwotę 624 mln EUR lub 2,8 mld PLN. Kwota pozyskana w procesie finansowania zostanie w całości przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w południowej oraz południowo-zachodniej części kraju.

Jesteśmy wdzięczni za okazane ponownie zaufanie i cieszymy się, że mogliśmy doradzać TAURONOWI przy tak kluczowym procesie finansowania. Pozyskane środki w kwocie 2,8 mld PLN umożliwią naszemu Klientowi zmodernizowanie sieci dystrybucji energii elektrycznej, a co za tym idzie pozwolą podnieść wskaźnik dekarbonizacji. powiedział Michał Śmiechowski, szef praktyki rynków kapitałowych w warszawskim biurze Gide. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tak ważne projekty TAURONA, jak te na rzecz klimatu i gospodarki.

Klienta w tej transakcji wspierali m.in. Michał Śmiechowski, counsel, szef praktyki rynków kapitałowych oraz Przemysław Kopka, associate z warszawskiego biura Gide.

Praktyka rynków kapitałowych, kierowana przez Michała Śmiechowskiego, adwokata i counsela w warszawskim biurze Gide, doradza emitentom, inwestorom, bankom inwestycyjnym oraz innymi instytucjom finansowym zarówno na polskim jak i międzynarodowym rynku kapitałowym we wszystkich aspektach związanych z dłużnymi papierami wartościowymi, w tym w zakresie strukturyzacji finansowania w postaci emisji lub wystawiania dłużnych instrumentów finansowych, takich jak obligacje, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, weksle i inne.

***

Kancelaria Gide w Polsce

Kancelaria Gide doradza wiodącym polskim i międzynarodowym firmom w zakresie prawa gospodarczego, w tym takich dziedzinach jak transakcje fuzji i przejęć, prawo spółek, transakcje private equity / venture capital, bankowość i finanse, rynki kapitałowe, prawo energetyczne, projekty infrastrukturalne i prawo publiczne,  prawo nieruchomości, rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż, prawo podatkowe, prawo własności intelektualnej, prawo pracy oraz prawo konkurencji i dystrybucji. Prawnicy kancelarii są regularnie rekomendowani przez polskie i międzynarodowe rankingi i informatory prawnicze - Chambers Europe, Chambers Global, The Legal 500 i IFLR1000. www.gide.com.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Raczak

PR & Marketing Manager

tel. +48 22 344 00 86

katarzyna.raczak@gide.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!