Zobacz także  •  Partnerzy

V. Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Cele Forum : - Obchody Polsko-Francuskiego Roku Nauki w ramach 100. rocznicy przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską i Francją - Wzmocnienie polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań i innowacji, zwłaszcza w ramach dwustronnego programu PHC Polonium - Promowanie współpracy między zespołami badawczymi a przemysłem innowacyjnym

Data: 19 listopada 2019, 9:30 – 16:30
 
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska
 
Warunki: wydarzenie w języku polskim i francuskim z tłumaczeniem symultanicznym

 

Grupa docelowa: naukowcy, pracownicy uczelni i instytutów, urzędnicy, innowatorzy, studenci

 

Rejestracja zgłoszeń na Forum jest już otwarta : kliknij tutaj.

 

 

Agenda :
 
09h30-10h00 : Rejestracja uczestników
 
10h00-10h20 : Oficjalne otwarcie Forum/słowo wstępne

  • SGH, MNiSW, Ambasada Francji w Polsce, CNRS

10h20-10h40 : Ocena programu PHC Polonium: prezentacja wyników za okres 2005 – 2018

10h40-12h10 : Okrągły stół na temat roli i formatu międzynarodowych ośrodków badawczych w Europie
 
12h10-13h20 : Przerwa kawowa – plakaty

  • Sesja plakatowa PHC Polonium

13h20-14h50 : Okrągły stół na temat współpracy między zespołami badawczymi a przemysłem innowacyjnym oraz narzędzi instytucjonalnych w celu rozwoju innowacji
 
14h50-15h00 : Podsumowanie

  • Przyznanie nagrody za najlepszy plakat – głosowanie uczestników Forum

15h00-16h30 : Lunch

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!