Komitet ESG

Komitet ESG prowadzi swoje działania poprzez równoległą pracę trzech grup roboczych koncentrujących się wokół takich tematów jak transformacja energetyczna, zrównoważone budownictwo i elektromobilność.

Najbliższe zebrania komitetów CCIFP

Aktualności i sprawozdania z ostatnich komitetów

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!