Komitet Elektromobilność

Celem Komitetu Elektromobilność jest:

  • Prezentacja najnowszych analiz i doniesień badawczych w zakresie barier i wyzwań w rozwoju elektromobilności w Polsce.

  • Wypracowanie wspólnych stanowisk firm członkowskich w zakresie wdrożenia niezbędnych przesłanek na rzecz rozwoju samochodów elektrycznych w Polsce.

     


Najbliższe zebrania komitetów:

Brak wydarzeń z wybranej kategorii

Poprzednie spotkania:

Poprzednie spotkania Komitetu


Reprezentujemy interesy firm stowarzyszonych

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!