Komitet Agrobusiness

Celem Komitetu Agrobusiness jest:

  • Reprezentowanie interesów firm stowarzyszonych przed organami centralnymi oraz nawiązywanie kontaktów z interesariuszami
  • Formułowanie postulatów wraz z proponowanymi rozwiązaniami i przedstawianie ich odpowiednim organom
  • Budowanie relacji poprzez m.in. promowanie dobrych praktyk
     

Przewodniczy Komitetowi:

Andrzej SZUMOWSKI
Wiceprezes Wyborowa Pernod Ricard

Przewodniczący Komitetu
 

Michał SIWEK
Dyrektor Dep. International Food&Agri Hub Grupy BNP Paribas

Wice-przewodniczący Komitetu

Uczestniczą w Komitecie:

 

 

 

 

 

 


Najbliższe zebrania Komitetu Agrobiznes:

Brak wydarzeń z wybranej kategorii

Stanowiska, sprawozdania i aktualności Komitetu Agrobiznes:

Poprzednie spotkania Komitetu Agrobusiness

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!